Přednáška Hasičského záchranného sboru v DS Kurojedy

24. 3. 2015 v Domově pro seniory Kurojedy proběhla přednáška Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje územní odbor Tachov na téma ” Požární prevence a ochrana obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události”. Přednáška provázela názorná videa. Děkujeme přednášejícím a těšíme se na další setkání.