Před-silvestrovské veselí v DS Kurojedy

Jako každý rok si pro nás Divadelní kroužek “Orchidej”, jehož členové jsou senioři našeho domova pod vedením paní Marie Matějkové, připravili silvestrovský program. Letos bylo vystoupení pojato hudebně, poslouchala se hudba 60. let a také se tančilo. Vystoupení se všem velice líbilo.