Den otevřených dveří v DS Kurojedy 2023

Dne 4. 10. 2023 se v Domově pro seniory Kurojedy konal Den otevřených dveří. Na hale byly vystaveny výrobky našich klientů. V dopoledních hodinách si senioři upekly slané a sladké pohoštění na odpolední posezení a také vyráběli různé dekorace a hráli společenské hry. Odpoledne jsme spojili den otevřených dveří s vítáním podzimu a opekli jsme si špekáčky.